Izjava o Privatnosti

Ova pravila određuju i reguliraju kako vlasnik internet stranice Dalmatiarafting-Cetina.hr koristi te štiti sve informacije koje korisnici i posjetitelji istome dostavljaju kada koriste internet stranicu.

Poštujemo privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Svi podaci prikupljeni sa ove web stranice nisu dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet (primjerice ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Osobne podatke prikupljamo radi:
- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
- osiguranja pružanja tražene usluge
- promocije naših usluga
- naše statističke obrade podataka
- mogućnosti slanja newslettera, promidžbenih materijala, ponuda i kontaktiranja
- u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.


Vlasnik ove internet stranice osobne podatke za prethodno navedene svrhe obrađuje na osnovi legitimnog interesa. Legitiman interes postoji kada se koriste podatci korisnika i posjetitelja ove internet stranice u svrhu marketinških aktivnosti, kontaktiranja u komercijalne svrhe ili u cilju poboljšanja vlastitih usluga, distribucije na adrese korisnika informativnih i komercijalnih poruka u elektroničkom ili pisanom obliku.

Prikupljamo sljedeće podatke koje nam stavljate na raspolaganje:
- ime i prezime
- telefon/mobitel
- e-mail.


Objavljivanje informacija
Osobni podaci

Podatke koje pošaljete možemo otkriti:
- U svrhu ispunjavanja dogovorene transakcije s Vama ili provođenja tijeka našeg poslovanja (npr. zaposlenicima naše tvrtke ili imenovanim davateljima usluga, npr. davateljima softverskih usluga)
- U slučaju da nadležna tijela za provođenje zakona ili zakonski zastupnici to zahtijevaju od nas za provođenje upravnih i kaznenih postupaka, a propisano zakonom i propisima
- Stjecateljima ili mogućim stjecateljima našeg poslovanja ili nekog ključnog dijela našeg poslovanja


Zadržavamo pravo prenositi podatke (uključujući i Vaše osobne podatke) trećoj strani u slučaju prodaje, pripajanja, likvidacije ili prijenosa sve ili gotovo sve imovine naše tvrtke pod uvjetom da se treća strana slaže pridržavati uvjeta iz naše izjave o zaštiti privatnosti i pod uvjetom da treća osoba koristi Vaše osobne podatke samo u svrhe koje ste nam to dostavili. Bit ćete obaviješteni u slučaju takvog prijenosa i imat ćete priliku odjaviti se.


Ako bilo kojem osobnom podatku kojeg imamo o Vama nije moguće pristupiti putem naše internetske stranice/aplikacije, možete nam besplatno poslati svoj zahtjev. U slučaju bilo kojeg Vašeg zahtjeva u pogledu ove Izjave o privatnosti, te u svrhu korištenja bilo kojeg od vaših prava, ili ako imate prigovor, molimo kontaktirajte nas putem našeg Službenika za zaštitu podataka na ovaj email: nevenpejkovic3@gmail.com

Također možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR-10000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese: nevenpejkovic3@gmail.com

Neosobni podaci
Možemo ustupiti neosobne podatke trećim stranama, gdje se te informacije kombiniraju sa sličnim informacijama drugih korisnika naše web stranice. Na primjer, možemo obavijestiti treće strane o broju jedinstvenih korisnika koji posjećuju naš web oglasnik, demografsku podjelu korisnika naših web stranica ili aktivnosti koje posjetitelji naše web stranice imaju na našoj web stranici. Treće strane kojima možemo pružiti te informacije mogu uključivati potencijalne ili stvarne oglašivače, pružatelje usluga oglašavanja (uključujući usluge praćenja web stranica), komercijalne partnere, sponzore, licence, istraživače i ostale slične strane.


Brisanje podataka
Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, na Vaš zahtjev omogućit će Vam se pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.
Ako želite ostvariti ta prava, javite nam se putem ove email adrese: nevenpejkovic3@gmail.com
Ako postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka


Pravo na zaborav - Kako možete kontrolirati osobne podatke koje ste nam dali

Želimo da imate kontrolu nad našim korištenjem vaših osobnih podataka tzv. pravo na zaborav.

Kontrolu možete vršiti na sljedeće načine:
- možete nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama;
- možete nas obavijestiti o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka, ili zatražiti da ispravimo bilo kakav osobni podatak koji imamo o vama
- možete nas zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje imamo o vama, ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje imamo o vama, ili prigovoriti određenim načinima na koje koristimo vaše osobne podatke; i
- možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj osobi.

Osobne podatke koristimo isključivo na temelju vaše privole. Iste obrađujemo na osnovi legitimnog interesa ili javnog interesa. Vi ste ovlašteni povući navedenu privolu u svako doba i imate pravo prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama zakona koji reguliraju korištenje osobne podatke.

Mi nećemo provjeravati točnost danih podataka i tu se oslanjamo na Vas da ćete osigurati da su Vaši osobni podaci potpuni, točni i ažurni. Možete nas bez odgađanja kontaktirati kako biste nas obavijestili o svim promjenama ili netočnostima u vezi Vaših osobnih podataka.


Zadržavanje Vaših podataka

Turistička agencija LADY D će zadržati Vaše osobne podatke u minimalno vremenu potrebnom za uspješno izvršenje navedene svrhe za prikupljanje tih podataka. Osobni podaci biti će duže zadržani samo ako je to zakonski potrebno ili ako je to potrebno u svrhu provođenja pravnog postupka u tijeku ili vjerojatnog budućeg pravnog postupka ili ako to može pomoći u sprečavanju prijevare.
Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese nevenpejkovic3@gmail.com